Vysoká, a. s.

Dobřany, Vysoká čp. 1035, PSČ 334 41
IČO 453 59 288, DIČ CZ49788221
spisová značka: oddíl B, vložka 250 vedená u Krajského soudu v Plzni
Vypis platných
Dokumenty: